PN 1/01/2020 – asysta Oracle

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 582 091 , fax. 618 525 954
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  ul. Noskowskiego 42718
  61-704 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 582 091, fax. 618 525 954
  REGON: 84932700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.man.poznan.pl/online/zampub.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja naukowo - badawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 1/01/2020 – asysta Oracle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie usługi asysty technicznej i konserwacji do licencji oprogramowania Oracle.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną