Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych na terenie lotniska w Kąkolewie z podziałem na części (pakiety).

Politechnika Poznańska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-965 Poznań, Pl. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 616 653 538 , fax. 616 653 738
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Poznańska
  Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
  60-965 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 653 538, fax. 616 653 738
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych na terenie lotniska w Kąkolewie z podziałem na części (pakiety).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie prac budowlanych na terenie lotniska w Kąkolewie w następujących częściach: PAKIET I – wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od ZK do SKR oraz instalacji elektrycznych w hangarze na terenie lotniska w Kąkolewie: - wykonanie WLZ od ZK do SKR na działkach nr 391/23, 391/24, 391/26, - wykonanie WLZ do SKR do T3, - wykonanie obwodu wyłączenia pożarowego, - wykonanie instalacji elektrycznych (m.in. oświetlenia i gniazd). PAKIET II – wykonanie posadzki w hangarze i zagospodarowanie terenu wokół hangaru na terenie lotniska w Kąkolewie: - wykonanie posadzki betonowej, - wykonanie utwardzenia terenu wokół hangaru z kostki betonowej, - rozplanowanie shałdowanego humusu i zasianie trawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną