Przygotowanie do druku oraz druk 6 poradników dydaktycznych dla uczestników Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-201 Poznań, ul. Górecka
 • Telefon/fax: tel. 61 8584700, 8584725 , fax. 618 523 329
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
  ul. Górecka 1
  60-201 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8584700, 8584725, fax. 618 523 329
  REGON: 13915280000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odnpoznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie do druku oraz druk 6 poradników dydaktycznych dla uczestników Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk sześciu tytułów poradników, w łącznym nakładzie 556 egzemplarzy, tj.:  Poradnik dydaktyczny dla uczestników podprojektu edukacyjnego Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (zwany Poradnikiem A) - 51 egzemplarzy  Poradnik dydaktyczny dla podprojektu edukacyjnego Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (zwany Poradnikiem B) - 88 egzemplarzy  Poradnik dydaktyczny dla podprojektu edukacyjnego Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (zwany Poradnikiem C) – 77 egzemplarze  Poradnik dydaktyczny dla podprojektu edukacyjnego Klasy Akademickie (zwany Poradnikiem D) – 47 egzemplarzy  Poradnik dydaktyczny dla podprojektu edukacyjnego Ligi Przedmiotowe(zwany Poradnikiem E) – 153 egzemplarzy  Poradnik dydaktyczny dla podprojektu edukacyjnego Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (zwany Poradnikiem F) - 140 egzemplarze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną