Remont budynku nr 19 w kompleksie wojskowym w Dolaszewie 70 w systemie zaprojektuj i wykonaj

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 19 w kompleksie wojskowym w Dolaszewie 70 w systemie zaprojektuj i wykonaj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku magazynowego nr 19 oraz wykonanie na jej podstawie robót remontowo budowlanych w formie „zaprojektuj i wykonaj” W zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robot budowlanych wchodzi wykonanie: • projekt i montaż mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej, • projekt i montaż wewnętrznych metalowych czerpni z klapami regulacyjnymi przepływ powietrza, • wymiana wszystkich drzwi, • remont posadzek, • remont pomieszczeń magazynowych, biurowych i socjalnych, • zaprojektowanie i wykonanie akumulatorowni, • wymiana instalacji wod.-kan., elektrycznej, teletechnicznej i CO,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną