Remont budynku nr 19 w m. Dolaszewo

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 19 w m. Dolaszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem budynku nr 19 w m. Dolaszewo. Zakres prac: - ocieplenie dachu płytą styropianową, - montaż murłat, - wymiana obróbek blacharskich, - krycie papą, - wymiana nawietrzników podokiennych, - wymiana wyrzutni dachowej, - wymiana wentylatorów dachowych, - wymiana bram garażowych, - wymiana stalowych, segmentowych okien, - wymiana parapetów zewnętrznych, - obróbka wraz z malowaniem tynków wewnętrznych przy oknach i bramach, - naprawa elewacji, - wykonanie kolorowego tynku strukturalnego, - wykonanie tynku mozaikowego na cokole, - montaż nowej instalacji odgromowej, - wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, - wykonanie instalacji elektrycznej do silnika wentylatora dachowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawierają: STWIOR, przedmiar robót oraz wzór umowy – stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną