Remont hali sportowej namiotowej położonej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy Al. Niepodległości 32 w Poznaniu.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-714 Poznań, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 0-61 8526001 , fax. 0-61 8526001
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2
  al. Niepodległości 32
  61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 8526001, fax. 0-61 8526001
  REGON: 63436922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont hali sportowej namiotowej położonej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy Al. Niepodległości 32 w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont hali sportowej namiotowej położonej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy Al. Niepodległości 32 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części. Część nr 1: Przedmiotem zamówienia jest remont hali sportowej namiotowej położonej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy Al. Niepodległości 32 w Poznaniu – remont pokrycia dachowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2.1 do specyfikacji. Część nr 2: Przedmiotem zamówienia jest remont hali sportowej namiotowej położonej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy Al. Niepodległości 32 w Poznaniu – remont nawierzchni i ogrodzenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2.2 do specyfikacji. Część nr 3: Przedmiotem zamówienia jest remont hali sportowej namiotowej położonej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy Al. Niepodległości 32 w Poznaniu – wymiana stolarki i oświetlenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2.3 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261210-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną