Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie AMW Oddział Regionalny w Poznaniu

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 61 660 67 00 , fax. 61 660 67 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
  ul. Dojazd 30
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 660 67 00, fax. 61 660 67 01
  REGON: 11263946004180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie AMW Oddział Regionalny w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa, zlokalizowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Skarbu Państwa, po ich zwolnieniu i przed ponownym zasiedleniem, w miejscowościach Poznań, Murowana Goślina, Witkowo oraz Gnieźnie. 2. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: Część 1. Poznań, Os. Lotnictwa Polskiego 7 F m 42, Część 2. Poznań, Os. Lotnictwa Polskiego 9 E m 3, Część 3. Murowana Goślina, ul. Wojska Polskiego 9 m 5, Część 4. Witkowo, ul. Wojska Polskiego 3 m 54, Część 5. Witkowo, ul. Czerniejewska 11 m 29, Część 6. Gniezno, ul. Słowackiego 7C m 13
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną