remont pomieszczeń

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-884 Poznań, Rybaki
 • Telefon/fax: tel. 061 878 1955, 061 878 1955 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
  Rybaki 18A
  61-884 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 878 1955, 061 878 1955, fax. -
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont pomieszczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu pomieszczeń parteru – korytarza, umywalni, pomieszczenia socjalnego i sali zabaw nr 3 w budynku żłobka ,,Przemko’’ zlokalizowanego przy os. Rzeczypospolitej 77 w Poznaniu (filia zespołu Żłobków nr 4) w szczególności: - roboty rozbiórkowe i demontażowe, - roboty ziemne, - izolacje, - tynkowanie gładzie, - malowanie wewnętrzne, - wykonanie podłóg i ścian, - stolarka budowlana, - systemy suchej zabudowy, - instalacje elektryczne, - instalacje sanitarne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną