Renowacja drewnianych dwuskrzydłowych drzwi wejściowych w wejściu B do budynku Centrum Kultury ZAMEK.

Centrum Kultury Zamek ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Kultury Zamek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: Poznań, ul. Św. Marcin
 • Telefon/fax: tel. 61 64 65 348 , fax. 61 64 65 308
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury Zamek
  ul. Św. Marcin 80/82 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 64 65 348, fax. 61 64 65 308
  REGON: 00027817800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckzamek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja drewnianych dwuskrzydłowych drzwi wejściowych w wejściu B do budynku Centrum Kultury ZAMEK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Renowacja drewnianych dwuskrzydłowych drzwi wejściowych w wejściu B do budynku Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”, zgodnie ze szczegółowym opisem określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji, który obejmuje: a) Program konserwatorski b) Przedmiary robót / kosztorysy ślepe, c) Pozwolenie MKZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną