Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont dachów budynków nr 1, 2, i 10 przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont dachów budynków nr 1, 2, i 10 przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych dla zadania: Remont dachów budynków nr 1, 2 i 10 (obiekty zabytkowe), przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia są prace do wykonania w systemie „zaprojektuj i wykonaj” w zakresie opracowania dokumentacji na remont przedmiotowych budynków w zakresie: a) Projekt budowlano-wykonawczy b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót c) Przedmiary robót z podstawą wyceny oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie dachów budynków oznaczonych nr 1, 2 i 10 w kompleksie koszarowym w Poznaniu przy ulicy 3 Pułku Lotniczego. • Ekspertyza budowlano – konstrukcyjna i mykologiczna, obejmująca wszystkie elementy (szczególnie końcówki krokwi i murłaty), • Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, karpiówki w koronkę, wraz z kominkami odpowietrzającymi (wentylacja i sanitarne), • Wymiana łacenia dachu, • Wymiana wyłazów, okien dachowych „bawole oczy”, • Naprawa kominów. • Oczyszczanie elementów konstrukcyjnych więźby z usunięciem przywartych wszelkich zanieczyszczeń, • Wymiana oraz wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, murłaty, zastrzały itp • Impregnacja wszystkich elementów więźby dachowej środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i przeciwpożarowymi, • Zapewnienie prawidłowej wentylacji przestrzeni np. okienka, wywiewki, • Ułożenie warstw membrany dachowej, termoizolacji i paroizolacji, • Wymiana obróbek blacharskich, opierzeń, rynien i rur, • Montaż płotków śniegowych, ław kominiarskich, kominków wentylacyjnych, • Wymiana instalacji odgromowej (wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań). • Wywóz materiałów z demontażu i rozbiórek do utylizacji odpadów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: PFU, wzór umowy stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną