Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak
 • Telefon/fax: tel. 61 826 53 92 , fax. 61 826 53 92; 61 852 01 31
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Wilczak 51
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 826 53 92, fax. 61 826 53 92; 61 852 01 31
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną