Rozbudowa systemu kontroli dostępu (SKD) oraz modernizacja systemu telewizji dozorowej (CCTV) w budynkach Urzędu Miasta Poznania

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu kontroli dostępu (SKD) oraz modernizacja systemu telewizji dozorowej (CCTV) w budynkach Urzędu Miasta Poznania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę i rozbudowę systemu kontroli dostępu (SKD) Unicard oraz modernizacja systemu telewizji dozorowej (CCTV) w budynku na pl. Kolegiackim 17 i ul. Matejki 50 i ul. Słowackiego 22, ul. Libelta 16/20 i ul. 3 Maja 46 w wyznaczonych pokojach. wraz z Dostawa obejmuje: • osprzęt: pochwyty, samozamykacze, elektrozaczepy; • zwor z elementami montażowymi oraz wykonaniem niezbędnego okablowania; • włączenie nowych punków dostępu do systemu UniKD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35120000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną