Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz tablic suchościeralnych i korkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego na terenie miasta Poznania z podziałem na części. Cz.1 - Artykuły biurowe, Cz.2 - Tablice.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry
 • Telefon/fax: tel. 61 854-60-00 , fax. 61 852-04 -55, 8546146
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Fredry 10
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 854-60-00, fax. 61 852-04 -55, 8546146
  REGON: 28881100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ump.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz tablic suchościeralnych i korkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego na terenie miasta Poznania z podziałem na części. Cz.1 - Artykuły biurowe, Cz.2 - Tablice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz tablic suchościeralnych i korkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego na terenie miasta Poznania z podziałem na części .Cz.1 - Artykuły biurowe, Cz.2 - Tablice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną