Sukcesywna dostawa opatrunków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 61 848 10 11 , fax. 61 848 49 90/91
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
  ul. Mickiewicza 2
  60-834 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 848 10 11, fax. 61 848 49 90/91
  REGON: 31332500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszeja.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa opatrunków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opatrunków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (do 7 części / pakietów). Każda część/pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną