Sukcesywna dostawa wyrobów mięsnych dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-658 Poznań, ul. Warzywna
 • Telefon/fax: tel. 618 200 091 , fax. 618 200 091
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich
  ul. Warzywna 19
  61-658 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 200 091, fax. 618 200 091
  REGON: 25532600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa wyrobów mięsnych dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów mięsnych dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. Poszczególne dostawy realizowane będą sukcesywnie (periodycznie) zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zamawiającego, potwierdzanym każdorazowo osobnym zamówieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną