sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 31 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego

Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-016 Poznań, Energetyczna
 • Telefon/fax: tel. 61 878 05 10 , fax. 61 878 05 59
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu
  Energetyczna 4
  61-016 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 878 05 10, fax. 61 878 05 59
  REGON: 30161633700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zrd.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 31 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 31 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną