Usługa mycia okien i powierzchni szklanych na terenie obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa mycia okien i powierzchni szklanych na terenie obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien i powierzchni szklanych na terenie obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wspólny Słownik Zamówień: 90911300-9. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku A do SIWZ. Mycie okien będzie odbywało się w godzinach od 7:30 do 15:00. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 2 części. Część I – usługę mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Usługa na okres 24 miesięcy ( dwukrotne mycie) Część II – usługę mycia okien i powierzchni szklanych na terenie obiektu Centrum Nanobiomedycznego przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu – usługa jednorazowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną