Usługa realizacji systemu szybkich płatności internetowych przy zakupie produktów oferowanych w taryfie biletowej, tj. doładowania tPortmonetki oraz biletów okresowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zamawiającego w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usługi

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-770 Poznań, Matejki
 • Telefon/fax: tel. 61 8346184 , fax. 61 8346147
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
  Matejki 59
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8346184, fax. 61 8346147
  REGON: 30097351000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa realizacji systemu szybkich płatności internetowych przy zakupie produktów oferowanych w taryfie biletowej, tj. doładowania tPortmonetki oraz biletów okresowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zamawiającego w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usługi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa realizacji systemu szybkich płatności internetowych przy zakupie produktów oferowanych w taryfie biletowej, tj. doładowania tPortmonetki oraz biletów okresowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zamawiającego w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usługi. Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zawarty został w załączniku nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66172000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną