Usługa zaprojektowania, przygotowania i dostarczenia do siedziby WUP w Poznaniu kalendarzy na 2020 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-754 Poznań, Szyperska
 • Telefon/fax: tel. 61 8463819 , fax. 61 8463820
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  Szyperska 14
  61-754 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8463819, fax. 61 8463820
  REGON: 63976996400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wuppoznan.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zaprojektowania, przygotowania i dostarczenia do siedziby WUP w Poznaniu kalendarzy na 2020 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, przygotowania i dostarczenia do siedziby WUP w Poznaniu kalendarzy na 2020 rok. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu „Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2019-2020”, działanie Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych, zadanie Materiały promocyjne typu gadżety/Kalendarze na 2019 rok w ramach RPD informacyjnych i promocyjnych na 2019 rok dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie wielkopolskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną