Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk w Poznaniu zarządzanych przez Targowiska Spółkę z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Targowiska Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Targowiska Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-483 Poznań, Górecka
 • Telefon/fax: tel. 618 520 492 , fax. 61 8520492 w. 11
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Targowiska Sp. z o.o.
  Górecka 104
  61-483 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 520 492, fax. 61 8520492 w. 11
  REGON: 63101222700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowiska.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk w Poznaniu zarządzanych przez Targowiska Spółkę z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów i opakowań zgromadzonych w pojemnikach z 9 targowisk w Poznaniu zarządzanych przez Zamawiającego; zmieszane odpady opakowaniowe - kod odpadu 150106, odpady z czyszczenia ulic i placów - kod odpadu 200303, opakowania z papieru i tektury - kod odpadu 150101 z następujących targowisk: Rynek Jeżycki, Plac Bernardyński, Rynek Wildecki, Plac Wielkopolski, Rynek Świt, Targowisko Dolna Wilda, Rynek Łazarski, Rynek Racjonalizatorów, Targowisko Bukowska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną