usługi poligraficzne dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi poligraficzne dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: część 1: usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. A do SIWZ. część 2: usługi poligraficzne dla Wydawnictwa „Poznańskie studia Polonistyczne” Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79811000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną