Usługa najmu samochodów osobowych na potrzeby Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-119 Poznań, ul. św. Michała
 • Telefon/fax: tel. 61 646 74 00 , fax. 61 646 74 01
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
  ul. św. Michała 43
  61-119 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 646 74 00, fax. 61 646 74 01
  REGON: 30215640600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goap.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa najmu samochodów osobowych na potrzeby Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest najem pięciu samochodów osobowych na potrzeby Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy zakresu zamówienia o najem maksymalnie jednego samochodu osobowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną