Usługa poligraficzna - naświetlenie płyt CTP, druk i oprawa albumu pt. Zwyciężyliśmy! 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-819 Poznań, ul. Bolesława Prusa
 • Telefon/fax: tel. 061 6640850, 6640856 , fax. 616 627 366
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
  ul. Bolesława Prusa 3
  60-819 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6640850, 6640856, fax. 616 627 366
  REGON: 63966534800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa poligraficzna - naświetlenie płyt CTP, druk i oprawa albumu pt. Zwyciężyliśmy! 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na naświetlaniu płyt CTP, druku i oprawie albumu pt. Zwyciężyliśmy! 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Opis przedmiotu zamówienia: - format: 297 mm x 297 mm, - oprawa: twarda, szyta, z zaokrąglonym grzbietem, tektura lita 3 mm, - oklejka: kreda mat 130 g, druk 4+0 , folia mat - obwoluta: skrzydełka 110 mm, kreda mat 170 g, druk 4+0, folia mat 1+0, lakier wybiórczy - wyklejka: papier Alto vol 1,5 130 g, druk 4+0, - wnętrze: papier Cares Satine 120 g, druk 4+4, punktowo lakier UCV, - nakład: 1000 egz. - książka z numerem ISBN. - termin realizacji zamówienia: 10 dni od przekazania kompletu materiałów. Nie później niż 21 lutego 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79821000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną