Usługa poligraficzna, druk i oprawa trzech książek

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-819 Poznań, ul. Bolesława Prusa
 • Telefon/fax: tel. 061 6640850, 6640856 , fax. 616 627 366
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
  ul. Bolesława Prusa 3
  60-819 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6640850, 6640856, fax. 616 627 366
  REGON: 63966534800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa poligraficzna, druk i oprawa trzech książek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku i oprawie 3 książek. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Utworzone zostały trzy części zamówienia: Część 1. Druk cyfrowy i oprawa książki Eugeniusza Tomana pod roboczym tytułem Boski order, Opis przedmiotu zamówienia: - nakład: 200, - format po obcięciu: 148 x 210 mm + skrzydełka 90 x 210 mm, - kolorystyka wnętrza: 1+1, - kolorystyka okładki: 4+0, - oprawa: miękka, klejona, - materiał wnętrza: Ecco Book Cream 70 g wol. 2.0, - materiał okładki: karton 250 g, - okładka: lakierowana folią mat na gorąco, punktowo lakier UCV, - objętość: 162 strony. - książka z numerem ISBN - termin realizacji zamówienia: 10 dni od przekazania kompletu materiałów. Nie później niż 27 grudnia 2019 r. Część 2. Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa tomu wierszy Michała Czai pod roboczym tytułem Rytm alg seria Biblioteka Poezji Współczesnej, tom 201. Opis przedmiotu zamówienia: - nakład: 350, - format po obcięciu: 160 x 210 mm + skrzydełka 125 x 210 mm, - kolorystyka wnętrza: 1+1, - kolorystyka okładki: 4+0, - oprawa: miękka, klejona, - materiał wnętrza: munken cream 115 g (lub zamiennik), - materiał okładki: karton 250 g, typ alaska z kremowym spodem, lub papier barwiony w masie kremowy offset (typu Munken Cream) 300 g/m2, - okładka: lakierowana folią mat/ błysk na gorąco, punktowo lakier UCV, opcjonalnie miejscowy wykrojnik nie przekraczający 50 % powierzchni okładki, - objętość: 34 strony, - dwie różne graficznie okładki: po połowie nakładu. - książka z numerem ISBN - termin realizacji zamówienia: 10 dni od przekazania kompletu materiałów. Nie później niż 27 grudnia 2019 r. Część 3. Druk cyfrowy i oprawa pracy zbiorowej pod redakcją Piotra Śliwińskiego pod roboczym tytułem Dyskursy w dyskursach. Szkice o krytyce i literaturze lat ostatnich, seria Wielkopolska Biblioteka Poezji, t. 39. Opis przedmiotu zamówienia: - nakład: 180 szt., - format po obcięciu: 168 x 240 mm ze skrzydełkami 155 mm, - kolorystyka wnętrza: 1+1, - kolorystyka okładki: 4+0, - oprawa klejona, - materiał wnętrza: Ecco Book Cream 70 g wol. 1.6, - materiał okładki: karton 250 g, typ alaska z kremowym spodem, - okładka: foliowana folią matową na gorąco, na okładce punktowo lakier UCV, - objętość: 198 stron. - książka z numerem ISBN. - termin realizacji zamówienia: 10 dni od przekazania kompletu materiałów. Nie później niż 27 grudnia 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79821000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną