Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-842 Poznań, Za Bramą
 • Telefon/fax: tel. 61 63 97 537, , fax. 618 455 010
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
  Za Bramą 1
  61-842 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 63 97 537, , fax. 618 455 010
  REGON: 63053347300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Części II Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną