Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci

Ogród Zoologiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-063 Poznań, Karpala Wojtka
 • Telefon/fax: tel. 618 768 209 , fax. 618 773 533
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
  Karpala Wojtka 3
  61-063 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 768 209, fax. 618 773 533
  REGON: 63210005700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoo.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie porządku i czystości, polegające na opróżnianiu ok. 174 koszy na śmieci znajdujących się na terenie Nowego Ogrodu oraz utrzymaniu czystości. Zakres prac: - opróżnianie koszy w liczbie ok. 174 szt. i zwożenie śmieci do pojemników zlokalizowanych na terenie Nowego ZOO, - sprzątanie alejek takim sprzętem jak: dmuchawy spalinowe, zamiatarki - w okresie jesienno-zimowym usuwanie liści, połamanych gałęzi oraz śniegu, - usuwanie śmieci z dróg i chodników, - mycie koszy na śmieci (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia) - czyszczenie ławek (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia) - posypywanie piaskiem alejek w okresie zimowym, - usuwanie oblodzeń w okresie zimowym przy użyciu środków uzgodnionych z Zamawiającym - bieżące i niezwłoczne powiadamianie administracji o awariach, uszkodzeniach (wybite szyby, brak światła, zepsute zamki). Firma zobowiązana jest do posiadania odpowiedniego sprzętu: tj. dmuchaw, zamiatarek, mioteł oraz worków na śmieci (120 l) oraz pojazdu do zwożenia śmieci do wyznaczonych pojemników, itp. Wykonywanie ww. czynności ma się odbywać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 9.00 rano oraz od 17.00 do 20.00 (w weekendy same kosze i prace interwencyjne). W okresie zimowych, tj. styczeń, luty, listopad, grudzień ze względu na zmniejszenie liczby odwiedzających opróżnianie koszy odbywać się będzie raz w tygodniu. W okresie od listopada do marca wszystkie ławki i część koszy są zwożone z terenu. W tym okresie główne prace to odśnieżanie i porządkowaniu terenu. Do końca roku Wykonawca musi usunąć wszystkie liście z terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną