Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach

Ogród Zoologiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-063 Poznań, Karpala Wojtka
 • Telefon/fax: tel. 618 768 209 , fax. 618 773 533
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
  Karpala Wojtka 3
  61-063 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 768 209, fax. 618 773 533
  REGON: 63210005700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zoo.poznan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz terenu zewnętrznego, przy użyciu środków, materiałów oraz sprzętu Wykonawcy. Lokalizacje: Nowe ZOO ul. Krańcowa 81; Słoniarnia Nowe ZOO, ul. Krańcowa 81; Nowe ZOO, ul. Kaprala Wojtka; Stare ZOO, ul. Zwierzyniecka 19 (szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ) Opis czynności: - wycieranie kurzu z mebli, lampek biurowych, aparatów telefonicznych itp.; - czyszczenie mebli płynem do konserwacji (odpowiednim do rodzaju powierzchni); - opróżnianie pojemników niszczarek z dokumentów (z wymianą worków na śmieci); - opróżnianie koszy na śmieci (z wymianą worków na śmieci); - dokładne czyszczenie/mycie listew przypodłogowych; - odkurzanie mebli tapicerskich; - odkurzanie/zamiatanie i mycie powierzchni podłóg; - mycie drzwi wejściowych, szklanych wraz z ramami i ścian działowych; - mycie drzwi wewnątrz budynku i czyszczenie ościeżnic; - mycie parapetów okiennych; - mycie grzejników; - odplamianie wykładzin dywanowych; - mycie podłóg w korytarzach, klatkach schodowych i na schodach, mycie poręczy przy schodach; - kompleksowe sprzątanie pomieszczeń kuchennych oraz aneksów w sekretariacie, pokoi gościnnych oraz pomieszczeń administracyjnych i socjalnych; - mycie całej powierzchni glazury w pomieszczeniach kuchennych; - mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych (umywalki, miski i deski klozetowe, pisuary, armatura, inne akcesoria); - mycie glazury i terakoty w toaletach; - mycie i polerowanie luster, powierzchni błyszczących (chromowanych) itp.; - wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych; - odkurzanie mat wejściowych; - mycie podłogi w holu i na korytarzu na parterze; - uzupełnianie środków czystości; - neutralizacja zapachów w pomieszczeniach sanitarnych; - mycie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Łączna liczba godzin: 6 642. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od potrzeb, o nie więcej niż 30% wartości zamówienia (dotyczy ilości godzin przeznaczonych na wykonywanie czynności porządkowych przy wykorzystaniu odpowiednich środków czystości i środków higienicznych oraz sprzętu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną