Usługa utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości w trzech ośrodkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-866 Poznań, ul. Garbary
 • Telefon/fax: tel. 618850500 , fax. 618 521 948
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15
  61-866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618850500, fax. 618 521 948
  REGON: 29120400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania i pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości w trzech ośrodkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, która obejmuje : Pakiet 1 - usługa utrzymania zieleni na terenie WCO w Poznaniu ul. Garbary 15, Pakiet 2 - usługa utrzymania zieleni oraz utrzymania czystości na całym terenie zewnętrznym Ośrodka Radioterapii WCO w Kaliszu, ul. Kaszubska 12, Pakiet 3 - usługa utrzymania zieleni oraz utrzymania czystości terenów zewnętrznych Ośrodka Radioterapii WCO w Pile, ul. Rydygiera 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do niniejszej siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną