Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na wybranych ulicach dzielnicy Rataje w Poznaniu w ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły – Urbanator dla Rataj

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na wybranych ulicach dzielnicy Rataje w Poznaniu w ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły – Urbanator dla Rataj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wprowadzeniu zmian w stałej organizacji ruchu na wybranych ulicach dzielnicy Rataje w Poznaniu w ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły – Urbanator dla Rataj. Zamówienie dotyczy następujących 13 lokalizacji w Poznaniu: 1) - zadanie nr 2 / ul. Zamenhofa - zjazdy na os. Piastowskie 2) - zadanie nr 3 / ul. Zamenhofa – Piłsudskiego 3) - zadanie nr 6 / ul. Orla – Pawia / skrzyżowanie 4) - zadanie nr 7 / ul. Wyzwolenia 5) - zadanie nr 8 / ul. Piłsudskiego - Milczańska 6) - zadanie nr 9 / ul. Inflancka 7) - zadanie nr 11 / ul. Redarowska 8) - zadanie nr 12 / ul. Żegrze – Ostrowska – Piłsudskiego 9) - zadanie nr 14 / ul. Żegrze – Rzeczańska – Redarowska – rejon przystanku Żegrze I 10) - zadanie nr 16 / ul. Chartowo 11) - zadanie nr 18 / ul. Inflancka B 12) - zadanie nr 19 / ul. Piaśnicka 13) - zadanie nr 20 / ul. Kurlandzka B
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną