Wykonanie aplikacji internetowej do ewidencji i kontroli zasobu zarządzanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie aplikacji internetowej do ewidencji i kontroli zasobu zarządzanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje stworzenia dedykowanego rozwiązania – aplikacji internetowej – umożliwiającej tworzenie dowolnych formularzy do wykorzystania w bieżącym zarządzaniu zasobem ZKZL. Celem podstawowym jest sprawne i efektywne przeprowadzenie zadania „Inwentaryzacja zasobu będącego w zarządzaniu ZKZL sp. z o.o.”. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy stworzenia narzędzia, które będzie: • Intuicyjne i proste w użytkowaniu; • System nawigacji aplikacji powinien być ergonomiczny dla użytkownika, zapewniać łatwy dostęp do poszukiwanej treści, posiadać przejrzysty i zrozumiały system komunikacji; • Szybkie tj. nie powodujące zbędnych przestojów czasowych/oczekiwania na pracę aplikacji; • Minimalizować liczbę czynności, które musi wykonać użytkownik korzystając z aplikacji; • Wszelkie treści tekstowe stanowiące elementy aplikacji będą prezentowane w języku polskim; • Aplikacja będzie prawidłowo i sprawnie działać w popularnych przeglądarkach internetowych tj. Firefox, Chrome; • Wersja mobilna aplikacji internetowej (użytkowana na urządzeniach typy tablet oraz smartfon) musi być zaprojektowana zgodnie z aktualnymi zasadami tworzenia aplikacji mobilnych – tj. zachowana musi być responsywność – aplikacja internetowa użytkowana na urządzeniach mobilnych musi być użyteczna w takim samym stopniu jak wersja użytkowana w normlanej przeglądarce komputerowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72210000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną