Wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań- Kluczbork oraz Poznań-Skandawa(Toruń).

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-509 Poznań, Jackowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 410 508, 61 22 69 228 , fax. 618 410 629
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 508, 61 22 69 228, fax. 618 410 629
  REGON: 30159181500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.podgik.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań- Kluczbork oraz Poznań-Skandawa(Toruń).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na wykonaniu II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań- Kluczbork oraz Poznań-Skandawa(Toruń).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną