Wykonanie napraw balkonów i elewacji wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków na osiedlach mieszkaniowych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-281 Poznań, ul. Konfederacka
 • Telefon/fax: tel. 61 850 83 40 , fax. 618 523 124
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Konfederacka 4
  60-281 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 850 83 40, fax. 618 523 124
  REGON: 63068297700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ptbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: art.3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie napraw balkonów i elewacji wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków na osiedlach mieszkaniowych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów i elewacji wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków na osiedlach usytuowanych w Poznaniu i Lesznie. Postępowanie w zależności od lokalizacji podzielono na trzy następujące części: Część I- Poznań- ul. Folwarczna 23, 24, 26, 36, 37, 38, Część II- Poznań- ul. Robocza 19, Część III- Leszno- ul. Rejtana 120-121.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną