Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami wykończeniowymi

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 61 660 67 00 , fax. 61 660 67 01
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
  ul. Dojazd 30
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 660 67 00, fax. 61 660 67 01
  REGON: 11263946004180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.eb2b.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami wykończeniowymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami wykończeniowymi. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną