Wykonanie robót remontowych terenie Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia na osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Jacka Kuronia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 67 im. Jacka Kuronia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego
 • Telefon/fax: tel. 61 821 71 31, , fax. 61 821 71 51
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 67 im. Jacka Kuronia
  os. Stefana Batorego 101
  60-687 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 821 71 31, , fax. 61 821 71 51
  REGON: 63963173400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych terenie Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia na osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych terenie Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia na osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, b) przedmiary robót Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Część nr 1: Remont posadzek w salach 13 i 14 oraz - wymiana wykładziny w korytarzu przy małej sali gimnastycznej Część nr 2: Roboty malarskie w jednej sali lekcyjnej salach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45432100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną