Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Telefon/fax: tel. 063 272 02 16 , fax. 063 272 22 94
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
  Wilczak 51
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 063 272 02 16, fax. 063 272 22 94
  REGON: 63128080900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. Część I - Drogi wojewódzkie na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole: DW 263, DW 266, DW 269, DW 270, DW 473. Część II - Drogi wojewódzkie na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole: DW 470, DW 471, DW 478.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną