Wykonanie usług transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji teatralnych, instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-701 Poznań, Fredry
 • Telefon/fax: tel. 61 65 90 200, , fax. 61 852 74 64
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
  Fredry 9
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 65 90 200, , fax. 61 852 74 64
  REGON: 27885300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: opera.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji teatralnych, instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji teatralnych, instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji. Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności świadczenie n/w usług: 1.1 transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji teatralnych oraz ich magazynowanie, tj: a) przygotowanie przed spektaklem dekoracji magazynowanych w Tarnowie Podgórnym i w Poznaniu przy ul. Polskiej 116, ich załadunek na środek transportu i wyładunek w siedzibie Zamawiającego - Poznań, ul. Fredry 9, b) załadunek dekoracji po spektaklu na środek transportu, a następnie wyładunek w magazynach i składowanie dekoracji, c) prace załadunkowe i wyładunkowe środków inscenizacji związane z występami artystycznymi poza siedzibą Teatru, d) w sytuacjach koniecznych pomoc przy montażu i demontażu dekoracji teatralnych, e) prace bieżące związane z magazynowaniem i likwidacją dekoracji teatralnych, f) stała obsługa transportowa polegająca na przewozie: - kostiumów, - rekwizytów, - elementów dekoracji z wyłączeniem wielkogabarytowych, - członków zespołów artystycznych w celu wykonania przymiarek krawieckich (na trasie : Poznań, ul. Fredry 9 , a ul. Polska 116), oraz inne przewozy związane z niezbędną działalnością zaplecza przy ul. Polskiej, - instrumentów muzycznych w tym transport zewnętrzny i wewnętrzny fortepianu, g) nadzór nad przewożonymi dekoracjami z wykorzystaniem między innymi specjalistycznej przyczepy będącej własnością Zamawiającego. Celem prawidłowej realizacji w/w czynności (pkt. a do g) wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć: - min. 8 pracowników do prac załadunkowych i wyładunkowych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym minimum 3 pracowników z 5-letnim doświadczeniem w zakresie znajomości dekoracji teatralnych i rekwizytów, - min. 6 pracowników do prac załadunkowych i wyładunkowych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym minimum 3 pracowników z 5-letnim doświadczeniem w zakresie znajomości dekoracji teatralnych i rekwizytów, - dotyczy pozostałych spektakli - samochód osobowy (typu Bus-9 osobowy) z kierowcą w pełnym wymiarze czasu pracy, do realizacji zadań określonych w punkcie f), - środek transportu z kierowcą do przewozu pracowników wykonawcy do prac załadunkowych i wyładunkowych oraz przewozu instrumentów w tym fortepianów h) transport przed spektaklem specjalistycznych przyczep z dekoracjami teatralnymi z magazynów znajdujących się w Tarnowie Podgórnym i w Poznaniu ul. Polska 116 do budynku Teatru – Poznań, ul. Fredry 9, i) przyczep j.w. po spektaklu z dekoracjami z Poznania, ul. Fredry 9 do magazynów : Tarnowo Podgórne i Poznań, ul. Polska 116, Do realizacji usług wymienionych w pkt.h) oraz i) wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć kierowcę i środek transportu tj. ciągnik z krytą przyczepą o min. wym. wewnętrznych: szer. – 2,45 m; dł. – 10,5 m; wys. – 2,80 m ; ładowność – 6,5 tony. Ze względu na utrudnione warunki załadunku i wymiary przyczep wskazany jest ciągnik rolniczy z napędem na wszystkie koła dostosowany do gabarytów przyczep, przy uwzględnieniu aktualnych przepisów o ruchu drogowym w zakresie dopuszczenia do ruchu zestawu transportowego (ciągnik + przyczepa). Parametry przyczepy Zamawiającego: - długość -8,0 m, wysokość - 2,8 masa całkowita -12,9 tony ( przyczepa samochodowa),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną