Wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych Sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31 biur powiatowych ARiMR na terenie województwa wielkopolskiego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska
 • Telefon/fax: tel. 618 455 660 , fax. 618 400 693
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny
  ul. Strzeszyńska 36
  60-479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 455 660, fax. 618 400 693
  REGON: 10613083001300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna- Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych Sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31 biur powiatowych ARiMR na terenie województwa wielkopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1- świadczenie przez Wykonawcę Usług bieżących konserwacji i napraw pogwarancyjnych Sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz 31 Biur Powiatowych ARiMR na terenie województwa wielkopolskiego (świadczenie Usług w siedzibie Zamawiającego - w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 lub Strzeszyńskiej 29). Zadanie 2- świadczenie przez Wykonawcę Usług bieżących konserwacji i napraw pogwarancyjnychSprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 31 Biur Powiatowych ARiMR na terenie woj. wielkopolskiego (świadczenie Usług w miejscach lokalizacji Sprzętu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50310000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną