wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-701 Poznań, Fredry
 • Telefon/fax: tel. (61) 856-06-10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
  Fredry 12
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (61) 856-06-10, , fax. -
  REGON: 36784953800120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Ostrów Wlkp. do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 2: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Poznań do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 3: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Dopiewo do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 4: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Chodów do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków. Część 5: wywóz i utylizacja nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w obiektach administrowanych przez KOWR OT Poznań na ternie gminy Stawiszyn do właściwych terytorialnie oczyszczalni lub zlewni ścieków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną