Zadanie 55092 POWIDZ 33BLTr. WŻW K-0925 „Przebudowa budynku nr 6” – wykonanie robót budowlanych

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-716 Poznań, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 261 573 323, , fax. 261 572 727
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
  ul. Kościuszki 92/98
  61-716 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 573 323, , fax. 261 572 727
  REGON: 63015300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzipoznan.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 55092 POWIDZ 33BLTr. WŻW K-0925 „Przebudowa budynku nr 6” – wykonanie robót budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 55092 POWIDZ 33BLTr. WŻW K-0925 „Przebudowa budynku nr 6” – wykonanie robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną