zakup (dostawa) wraz z instalacją zbiornika kriogenicznego o pojemności min 4500 l z parownicą atmosferyczną i max ciśnieniem roboczym 18 bar w obiekcie szpitala ul. Szamarzewskiego 84,

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-848 Poznań, ul. Długa
 • Telefon/fax: tel. 618 549 121 , fax. 618 529 472
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Długa 42371
  61-848 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 549 121, fax. 618 529 472
  REGON: 28882800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skpp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup (dostawa) wraz z instalacją zbiornika kriogenicznego o pojemności min 4500 l z parownicą atmosferyczną i max ciśnieniem roboczym 18 bar w obiekcie szpitala ul. Szamarzewskiego 84,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup (dostawa) wraz z instalacją zbiornika kriogenicznego o pojemności min 4500 l z parownicą atmosferyczną i max ciśnieniem roboczym 18 bar w obiekcie szpitala ul. Szamarzewskiego 84,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną