Zakup i dostawa samochodu ciężarowego typu "doka" z instalacją CNG oraz dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, fabrycznie nowego z 2019 roku.

Zakład Lasów Poznańskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Lasów Poznańskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-492 Poznań, ul. Ku Dębinie
 • Telefon/fax: tel. 61 877 45 15 , fax. 61 877 45 15
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Lasów Poznańskich
  ul. Ku Dębinie 2
  61-492 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 877 45 15, fax. 61 877 45 15
  REGON: 30161189000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlp-poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa samochodu ciężarowego typu "doka" z instalacją CNG oraz dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, fabrycznie nowego z 2019 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 1 szt. samochodu ciężarowego typu "doka" z instalacją CNG oraz dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, fabrycznie nowego z 2019 roku. Kabina pasażerska czterodrzwiowa z dwoma rzędami siedzeń, minimum 6 miejsc siedzących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną