Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego.

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-866 Poznań, ul. Garbary
 • Telefon/fax: tel. 618850500 , fax. 618 521 948
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15
  61-866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618850500, fax. 618 521 948
  REGON: 29120400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego.Pakiet nr 1. MASECZKI CHIRURGICZNE *oferowane wypełnia Wykonawca.Pakiet nr 2. KOCYK DO OGRZEWANIA PACJENTA ilość 1000 szt.Pakiet nr 3. Strzygarka chirurgiczna 30 szt Ostrza 14 000 szt.Pakiet nr 4. Wieszak do zawieszania standardowych worków do zbiórki moczu ilość 2500 szt.Pakiet nr 5. Zestaw do lewatywy ilość 6 000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną