Zakup komputerów, urządzeń drukujących, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-701 Poznań, Fredry
 • Telefon/fax: tel. 61 65 90 200, , fax. 61 852 74 64
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
  Fredry 9
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 65 90 200, , fax. 61 852 74 64
  REGON: 27885300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: opera.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup komputerów, urządzeń drukujących, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów, urządzeń drukujących, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części. Część nr 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, urządzeń drukujących, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania. Część nr 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera kopii zapasowych. Część nr 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla akustyka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną