Zakup mebli biurowych dla I Oddziału ZUS w Poznaniu i Inspektoratu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-908 Poznań, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8416091 , fax. 61 8411551
 • Data zamieszczenia: 2019-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8416091, fax. 61 8411551
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mebli biurowych dla I Oddziału ZUS w Poznaniu i Inspektoratu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych dla ZUS I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań i Inspektoratu ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, 61-512 Poznań, przy czym zakup mebli obejmuje dostarczenie, rozładunek, wniesienie, montaż i rozlokowanie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego lub osoby upoważnione (meble muszą być skręcone i przygotowane do natychmiastowej eksploatacji). Części zamówienia: 1) Część nr I meble dla Inspektoratu obejmuje: a) biurko – 20 sztuk, b) kontener z szufladami – 20 sztuk, c) podstawka na komputer – 21 sztuk, d) szafka przystanowiskowa – 19 sztuk, e) szafa na druki – 5 sztuk, f) szafa na druki – 1 sztuka, g) stolik – 6 sztuk, h) szafka do akt niska – 3 sztuki, i) szafka do akt niska – 1 sztuka, j) stolik – 2 sztuki, k) stolik – 3 sztuki, l) szafa garderoba – 1 sztuka, m) szafa do akt – 6 sztuk, n) szafa garderoba – 4 sztuki, o) lada łukowa – 1 sztuka, p) ścianka z drzwiami – 1 sztuka, q) szafka pod zlewozmywak – 1 sztuka, r) szafka kuchenna z szufladami – 1 sztuka, s) szafka kuchenna jednodrzwiowa – 1 sztuka, t) blat kuchenny do szafek kuchennych stojących – 1 sztuka, u) szafka kuchenna wisząca – 2 sztuki. Ściankę z drzwiami należy interpretować, jako część zabudowy meblowej. Łącznie 2 oddzielne partie dostaw; 2) Część nr II meble dla Oddziału obejmuje: a) szafa z drzwiami uchylnymi – 5 sztuk, b) szafa z drzwiami uchylnymi – 117 sztuk, c) szafa z drzwiami uchylnymi – 11 sztuk, d) szafa z drzwiami uchylnymi – 32 sztuki, e) szafa z drzwiami uchylnymi – 6 sztuk, f) szafa z drzwiami uchylnymi – 25 sztuk, g) szafa z drzwiami uchylnymi – 12 sztuk, h) szafa niska do akt z otwartą półką – 2 sztuki, i) szafa niska do akt z pełnymi drzwiami – 5 sztuk, j) szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi – 45 sztuk, k) biurko duże z klawiaturą i przystawką – 9 sztuk, l) kontener z szufladami – 8 sztuk, m) szafka przystanowiskowa (etażerka) – 139 sztuk, n) stolik pod drukarkę z półką – 33 sztuki, o) stolik – 3 sztuki, p) kontener pod biurko – 18 sztuk, q) wieszak naścienny – 5 sztuk, r) biurko komputerowe jednoszafkowe – 22 sztuki. Do zamawianych szaf Wykonawca dostarczy przy pierwszej dostawie śruby zamkowe ocynkowane M 6x45 w ilości 500 sztuk, podkładki poszerzane ocynkowane Ø 6 w ilości 500 sztuk oraz nakrętki ocynkowane M6 w ilości 500 sztuk do skręcania szaf. Wykonawca w razie potrzeby Zamawiającego wstawi szafy do wskazanych pomieszczeń i skręci je ze sobą dostarczonymi śrubami. Śruby, podkładki i nakrętki są składowymi szaf i cenę za nie należy ująć w wycenie szaf. Łącznie 6 oddzielnych partii dostaw; 3) Część nr III fotele obrotowe i krzesła, obejmuje: a) krzesło, materiał – 20 sztuk, b) fotel obrotowy – 300 sztuk, c) fotel obrotowy – 21 sztuk, d) krzesło, materiał – 87 sztuk. Łącznie 3 oddzielne partie dostaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: - dla Części nr I Załączniki nr 1 i 4 do SIWZ, - dla Części nr II Załączniki nr 2 i 5 do SIWZ, - dla Części nr III Załączniki nr 3 i 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną