Zakup nawozu polifoska N:P:K 6:12:34 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
  REGON: 18440000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup nawozu polifoska N:P:K 6:12:34 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  workach „big-bag” po 500 kg w ilości: 216 ton Wykonawca zamówienia własnym transportem i na własny koszt z załadunkiem i rozładunkiem zobowiązany jest dostarczyć nawozy tj. - 96 ton należy dostarczyć do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - RGD Swadzim, Gospodarstwo Swadzim, ul. Parkowa 4 - 120 ton należy dostarczyć do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim ul. Parkowa 4 - Gospodarstwo Złotniki ul. Słoneczna 1. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się odebrać opakowania po zużytym nawozie w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji od nabywcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24410000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną