Zakup oprogramowania do obsługi kadr/płac/księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-346 Poznań, ul. Rycerska
 • Telefon/fax: tel. 618 648 827 , fax. 618 663 735
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ
  ul. Rycerska 10
  60-346 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 648 827, fax. 618 663 735
  REGON: 63968613200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ratownictwo.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oprogramowania do obsługi kadr/płac/księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do obsługi działu kadr/płac/księgowości wraz z wdrożeniem systemu oraz udzieleniem licencji na użytkowanie. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera załącznik 1.11 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną