Zaprojektowanie i wykonanie naprawy Wodnego Placu Zabaw w części rekreacyjnej Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.

Termy Maltańskie Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Termy Maltańskie Sp. z o. o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-028 Poznań, Termalna
 • Telefon/fax: tel. 61 222 61 01 , fax. 61 222 61 57
 • Data zamieszczenia: 2019-05-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Termy Maltańskie Sp. z o. o.
  Termalna 1
  61-028 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 222 61 01, fax. 61 222 61 57
  REGON: 63435575500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.termymaltanskie.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie naprawy Wodnego Placu Zabaw w części rekreacyjnej Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie naprawy wodnego placu zabaw (dalej jako: WPZ), który zlokalizowany jest w południowym - zachodnim narożniku zewnętrznej części rekreacyjnej Kompleksu „Termy Maltańskie” w Poznaniu (dalej jako: Kompleks lub „Termy Maltańskie”). Naprawa polega na przeprojektowaniu i przebudowie WPZ w celu usunięcia istniejących wad i błędów konstrukcyjnych, powstałych przy wykonywaniu WPZ przez poprzedniego wykonawcę (i podwykonawcę).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną