Zorganizowanie i realizacja kursów dla nauczycieli zawodu, z podziałem na 5 części

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 410 500 , fax. 618 480 556
 • Data zamieszczenia: 2020-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 500, fax. 618 480 556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i realizacja kursów dla nauczycieli zawodu, z podziałem na 5 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zorganizowanie i realizacja kursów dla nauczycieli zawodu, z podziałem na 5 części: 1) Część 1 – Programista sterowników i systemów PLC, 2) Część 2 – Automatyka procesów przemysłowych, 3) Część 3 – CISCO Networking Academy Program, 4) Część 4 – Przemysłowe układy regulacji, 5) Część 5 – Technika napędów, konfiguracja i uruchamianie, diagnoza systemów SIEMENS. 2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną